Kontakt

Banery

Jezeli chcesz nam pomóc umieść nasz baner na twojej stronie.
 

Kod do wstawienia tego banera:

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="590" height="270" id="schroniskobaner1" align="middle"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /> <param name="movie" value="http://schronisko.ustronet.com/banery/baner.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><embed src="http://schronisko.ustronet.com/banery/baner.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="590" height="270" name="schroniskobaner1" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /> </object>  

 


Kod banera:

<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="200" height="92" id="schroniskobaner2" align="middle"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /> <param name="movie" value="http://schronisko.ustronet.com/banery/schroniskobaner-maly.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><embed src="http://schronisko.ustronet.com/banery/schroniskobaner-maly.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="200" height="92" name="schroniskobaner2" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /> </object> 

 

Banery w png 
 
Aby pobrać baner kiliknij na niego prawym przyciskiem i klikinj "Zapisz obrazek jako.."